DITT TRANSPORT- OG ANLEGGSVERKSTED

Transport- og anleggsverksted Haugsland AS ble opprinnelig grunnlagt som enkeltmannsforetak av Ola Bjørn Haugsland i 2006, den gang under navnet Haugsland Elektro Mekanisk. Med tre ansatte i 2008 gikk firmaet over fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, og driften ble flyttet til et leid lokale på Sola.

I starten av 2010 var antallet ansatte økt til 5, hvor også Kjartan Olsgård hadde kjøpt seg inn. Fokus på delesalg i tillegg til servicejobbene gjorde at bedriften trengte mer plass, noe som medførte leie av større lokaler i Maskinveien på Forus. Samme år ble det også startet opp to nye selskaper: Haugsland Anleggsverksted og Haugsland Bilverksted. Haugsland Anleggsmaskiner inngikk samarbeidsavtale med Nasta på service og ettermarkedet for Rogaland, noe som ytterligere økte pågangen innen våre service- og vedlikeholdstjenester. I 2011 kjøpte vi Maskinveien 18, og flyttet inn der året etter.

HAUGSLAND AS I DAG

I dag er all vår virksomhet samlet under Haugsland AS. Bilverkstedet ble nedlagt i 2014, da bedriften ville styrke satsingen på transport- og anleggsverksted. Vår bedrift har i dag 15 ansatte og 8 servicebiler, hvorav én er fast stasjonert på nordsiden av Rogaland for å bistå kunder der. Kontorbygget vårt i Maskinveien består av et godt utstyrt verksted og innholdsrikt delelager, samt kurs-, salgs- og administrasjonslokaler. Uteområdet er utarbeidet for å utnytte plassen best mulig for våre behov.

VI SAMARBEIDER MED

HAR DU SPØRSMÅL OM VÅRE TJENESTER?

Kontakt oss